Czarny Wygon. Słoneczna Dolina – Stefan Darda

Drugie spotkanie z prozą Stefana Dardy. Bardzo miłe czytadło, ale "Dom na Wyrębach" lepszy.